Altres Glòries.
Proposta per a la renaturalització de Barcelona

Aquest és un llibre conceptual i col·lectiu, producte del treball d'un grup d'arquitectes joves catalans que representen una sensibilitat especial en un moment de canvi.

El llibre recull una sèrie d’idees suggeridores d’una altra manera d’intervenir a la ciutat – sensible als processos urbans dinàmics – a partir d’una proposta presentada a concurs per a la plaça de les Glòries de Barcelona, i també el procés que va portar generar-la.

La proposta que en resultà no és la que era previsible esperar en un projecte convencional d'espai públic. No obstant això, es tracta d’una reflexió honesta sobre la plaça de les Glòries, sobre la ciutat de Barcelona i sobre l'urbanisme com a sistema.

Les idees contingudes en aquest llibre suggereixen que són possibles una gestió i planificació urbanes radicalment pausades i evolutives, en sintonia amb els reptes que ens ha deixat un model fallit de desenvolupament basat en el creixement com a paradigma.

Hi ha altres Glòries, però estan en aquesta.

---
Other Glòries.
Proposal for the Renaturalization of Barcelona

This is a conceptual and collective book. It is the result of the work carried by a group of young Catalan architects, that represent a particular shared sensitivity in a moment of change.

The book puts forward a series of thought-provoking ideas for a different way of intervening in the city, one that is sensitive to the dynamics of urban processes, based on a proposal submitted to the competition for the regeneration of Plaça de les Glòries in Barcelona and the process which led to this proposal.

Although the resulting project is not what might have been expected in conventional public space planning, it is an honest reflection on Plaça de les Glòries, on Barcelona city, and on town planning as a system.

The ideas set out in this book make a case for the possibility of leisurely
and evolving urban planning and management, in line with the challenges bequeathed us by a failed model of development based on growth as paradigm.

There are other Glories, but they are in this one.

---

>> The book has been awarded with a Bronze Laus Award 2017 in the category of Graphic Design, Entire Book. It has also been finalist of the FAD Awards 2017 in the category of Critical Thinking.

---

Título: Altres Glòries. Proposta per a la renaturalització de Barcelona
Editores: Claudi Aguiló, Pere Buil, Emiliano López
Autores:bosch.capdeferro arquitectures, Josep Bunyesc, Francisco Cifuentes, Data AE, Harquitectes, Emiliano López Mónica Rivera Arquitectos,
Núria Salvadó, David Sebastian, TEd’A, unparelld’arquitectes, vora.
Contribuciones: Manel Guàrdia, Núria Garcia, Daniel Jordi Bibiloni, Fabián López, Roser Vives, Maria Muñoz, Florian Schmidt.
Traducción: Clemen Talvy, Jessica Ludwig, Graham Thomson
Diseño: desescribir | Cibrán Rico y Suso Vázquez
Idioma: Inglés, Catalán
Cubierta: Rústica Suiza
Tamaño: 17,5 x 26 cm
Páginas: 192
Fecha: Abril 2016
ISBN: 978-84-944873-0-9

.....................................................................................................................................

Buy now

Altres Glòries. Proposta per a la renaturalització de Barcelona
Price: 28€ + shipping